Στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων

PDF for WEB

Φωτόδεντρο (Offline Mode)

Υπολογισμός μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης
PDF for WEB

Διάφορα Αρχεία

Eρωτήσεις απαντήσεις Σ.Σ.Κ.Θ. - ύλη πανελληνίων
Τυπολόγιο Μαθήματος
Ερωτήσεις Μαθήματος
Χρήσιμο αρχείο (excel) για τον υπολογισμό θερμικών απωλειών
Ερωτήσεις και Απαντήσεις - Κεφάλαιο 1

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση Καυστήρες (Powerpoint)
Αντιστάθμιση
Αυτονομία
Βαλβίδες Ασφαλείας - Αυτόματος Πλήρωσης
Δαπεδοθέρμανση
Δικτύο Σωληνώσεων
Δοχεία Διαστολής
Εναλλάκτες Θερμότητας - Boilers
Εξαέρωση Δικτύου
Η κάυση τπυ Μεθανίου
Θερμαντικά Σώματα
Θερμοστάτες
Καυστήρες Αερίων
Καυστήρες Πετρελαίου
Καύσιμα - Καύση
Κυκλοφορητές
Μετρηση Καυσαεριων - Οδηγός Τεχνικών και Οργάνων Ενεργειακών Μετρήσεων
Μπέκ Πετρελαίου
Πιεστικοί Καυστήρες Αερίου
Ρύθμιση Καυστήρα Πετρελαίου
Το φαινόμενο της Καύσης (Χημεία Γυμνασίου)
Υδροστάτες
Χάλκινα εξαρτήματα

Διαγωνίσματα Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Έτος 2023
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρ. Θερμάνσεων Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ 05/11/2023
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β΄ & Γ΄ ΕΠΑΛ 30/04/2023
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β΄ & Γ΄ ΕΠΑΛ 05/03/2023
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β΄ & Γ΄ ΕΠΑΛ 05/01/2023
Έτος 2022
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β΄ & Γ΄ ΕΠΑΛ 13/11/2022
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ 08/05/2022 (Τελική Προσομοίωση)
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β’-Γ’ ΕΠΑΛ 27/02/2022
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β’-Γ’ ΕΠΑΛ 05/01/2022
Έτος 2021
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β’ – Γ’ ΕΠΑΛ 14/11/2021
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Γ’ ΕΠΑΛ 25/04/2021 (Τελική Προσομοίωση)
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Β’ – Γ’ ΕΠΑΛ 10/01/21
Έτος 2020
Στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων Γ΄ΕΠΑΛ 15/11/2020
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Γ’ ΕΠΑΛ 24/05/20 (Τελική Προσομοίωση)
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Γ’ ΕΠΑΛ 26/04/20
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Γ’ ΕΠΑΛ 05/01/20
Έτος 2019
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Γ’ ΕΠΑΛ 10/11/19
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΓΈΠΑΛ 05/05/2019 (ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ)
Έτος 2018
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΓΈΠΑΛ 02/12/2018
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Γ΄ΕΠΑΛ 2018 (ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ)
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΓΈΠΑΛ 18/03/2018
Πανελλήνιες Εξετάσεις - Θέματα και Απαντήσεις
Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις - Θέματα και Απαντήσεις